What you see... is what you get!

Nissan Juke

BMW 1-serie

Rij instructeur B

De opleiding tot rij instructeur B bestaat uit drie fasen:
- Fase 1: Competentie Verkeersdeelname
- Fase 2: Didactische voorwaarden
- Fase 3: Proeven van bekwaamheid (Stage)

Fase 1: Competentie Verkeersdeelname
Deze fase bestaat uit een examen waarbij je theoretische kennis van de rijtaak wordt getoetst. Theorietoets 1 bestaat uit 60 meerkeuzevragen die in 90 minuten beantwoord moeten worden.
Daarnaast moet er een praktijkrit worden afgelegd die bestaat uit een rijproef van 75 minuten.

Fase 2: Didactische voorwaarden
Deze fase bestaat uit twee theorietoetsen. Theorietoets 2 gaat over de lesvoorbereiding, waarin weer 60 meerkeuzevragen beantwoord moeten worden in 90 minuten. Theorietoets 3 gaat over de lesuitvoering en beoordelen waarin getoets wordt of je over voldoende vaardigheden beschikt met betrekking tot je manier van instructie geven.

Wanneer alle vier de examens succesvol afgelegd zijn, wordt doorgegegaan naar fase 3.

Fase 3: Proeven van bekwaamheid (Stage)
Gedurende deze stage moet 35 uur actief stage worden gelopen en 5 uur passief. 
Na de stage volgt de eindbeoordeling van Opweg.