What you see... is what you get!

Nissan Juke

BMW 1-serie

Theoretische bijscholing

Opweg Verkeersopleidingen biedt diverse theoretische bijscholingscursussen welke gegeven worden in Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom en Tilburg. Vanaf 5 personen verzorgen wij de cursussen op locatie.

U kunt bij Opweg Verkeersopleidingen deelnemen aan de volgende theoretische bijscholingscursussen:


49; Meervoudige intelligentie in de rijinstructie (Deze bijscholing is zelf ontwikkeld door Opweg Verkeersopleidingen en heeft een duur van 2 dagdelen).

Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod:

·       De rijinstructeur kan benoemen, beschrijven en verklaren wat meervoudige intelligentie inhoudt, welke vormen er zijn en wat het belang is van een goede kennis hiervan.

·       Hij is in staat d.m.v. “de echte Ik” de intelligenties te herkennen, de leerling hiervan bewust te maken en zijn les hierop aan te passen.

·       De rijinstructeur weet wat mentale weerbaarheid is en hoe je dit kunt bevorderen.

·       Hij kan het verband leggen tussen MI en de mentale weerbaarheid.

·       De rijinstructeur leert hoe hij deze kennis kan toepassen in de praktijk.


Waarom deze bijscholing?
Goed onderwijs is essentieel voor alle leerlingen. Deze wordt gecreëerd door enthousiaste rijinstructeurs, die in betrokken interactie met leerlingen op een gevarieerde manier systematisch de leerlingen laten leren en ontwikkelen. De theorie van psycholoog Howard Gardner, waar hij uitgaat van 8 intelligenties (MI), kan hierbij een praktisch hulpmiddel zijn en is makkelijk te integreren in je manier van lesgeven. Zodoende kun je op maat lesgeven.

 

43; Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer (Deze cursus heeft een duur van 2 dagdelen)
Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod:

  • Inzicht in alcoholgebruik, drugsgebruik, gebruik van medicijnen, (overmatige) vermoeidheid, slaapdeprivatie in combinatie met het rijgedrag tijdens rijles en het besturen van voertuigen. U kunt dit zelf ervaren door gebruik van onze zogenaamde alcoholbril en drugsbril.
  • Het vroegtijdig signaleren van het gebruik van genoemde middelen draagt bij aan een hogere verkeersveiligheid.
  • De rijinstructeur kan tijdens de rijlessen de leerlingen bewust(er) maken van de invloed en de gevolgen van het gebruik van deze middelen.


42; Leerlingvolgsysteem in de praktijk (Deze cursus heeft een duur van 2 dagdelen)

Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod:

  • De rijinstructeur kan benoemen/beschrijven/verklaren wat een leerlingvolgsysteem inhoudt.
  • De rijinstructeur moet in staat zijn om tijdens een praktijkles het bereikte niveau vast te stellen en te registreren op een instructievorderingenkaart
     

45; ADAS (Deze cursus heeft een duur van 2 dagdelen)

Veel rijinstructeurs kopen tegenwoordig steeds modernere auto’s, met veel technologische snufjes en ondersteunende systemen voor het autorijden. Vanaf 1 januari 2016 staat het CBR toe dat praktijkexamenkandidaten ondersteunende systemen in de auto mogen gebruiken tijdens het praktijkexamen B.

Deze ondersteunende systemen worden ook wel Advanced Drivers Assistance Systems (kortweg ADAS) genoemd. Deze systemen kunnen de leerling ondersteunen en helpen tijdens het autorijden. Het is daarom van belang om te weten welke systemen de rijtaak signaleren, informeren, waarschuwen, ondersteunen, corrigeren of overnemen. Een systeem dat de rijtaak overneemt is bijvoorbeeld de park assist. Dit systeem mag niet gebruikt worden tijdens het praktijkexamen.

In deze cursus leert u wat de ADAS betekent, welke hulpsystemen er zijn en hoe de ADAS toegepast kan worden in de praktijk. In het tweede dagdeel van de cursus zal er met auto's gereden worden en zal er veel aandacht worden besteed aan de praktijk.


Na het volgen van de ADAS bent u op de hoogte van de modernste technologieën in de autobranche, weet u welke ondersteunende systemen de praktijkexamenkandidaat mag gebruiken tijdens het examen en kunt u de examenkandidaat optimaal begeleiden met het gebruik van ondersteunende systemen in de auto. 

 

Kosten
De kosten voor de theoretische bijscholingen bedragen €120,- en zijn exclusief €20,- IBKI kosten. 

 

Cursusdata 2018 in Goes 

49 Meervoudige intelligentie in de rijinstructie Vrijdag 16 Mrt Aanmelden
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Maandag 26 Mrt Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Maandag 9 Apr Aanmelden
49 Meervoudige intelligentie in de rijinstructie Maandag 23 Apr Aanmelden
45 ADAS Woensdag 16 Mei Aanmelden
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Maandag 11 Jun Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Maandag 25 Jun Aanmelden  
49 Meervoudige intelligentie in de rijinstructie Maandag 10 Sep Aanmelden
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Woensdag 26 Sep Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Maandag 22 Okt Aanmelden
45 ADAS Maandag 5 Nov Aanmelden
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Maandag 19 Nov Aanmelden
49 Meervoudige intelligentie in de rijinstructie Vrijdag 7 Dec Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Maandag 17 Dec Aanmelden
       
*Cursusdata 2018 in Bergen op Zoom       
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Dinsdag n.n.b. Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Dinsdag n.n.b. Aanmelden
       
*Cursusdata 2018 in Tilburg         
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk Donderdag n.n.b. Aanmelden
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer Donderdag n.n.b. Aanmelden

* Overige data volgen nog voor Bergen op Zoom en Tilburg!